obniżone neutrocyty u dziecka

Czekolada, kawa, ja

Temat: Morfologia krwi (normy)
Badanie to pozwala wykryć takie nieprawidłowości jak anemię, cukrzycę, alergię, stany zapalne i choroby pasożytnicze. Profilaktycznie morfologię należy robić raz w roku.
Morfologia krwi nie osłabia naszego organizmu.
Oto, czego możemy dowiedzieć się po zrobieniu morfologii:

Krwinki czerwone (RBC,erytrocyty)- komórki krwi wypełnione hemoglobiną, odpowiedzialną za transport tlenu w organizmie- kobiety: 4 - 5 mln / mm3, mężczyźni: 4 - 6 mln / mm3
Wzrost ich liczby - erytrocytoza, natomiast spadek - erytropenia. Erytrocytoza, (czyli czerwienica) jest rzadko spotykaną chorobą i może być spowodowana nowotworowym rozrostem krwinek czerwonych. Jej przyczyną bywa również niedotlenienie lub zwiększona produkcja hormonu pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych we krwi (erytropoetyny). Częściej mamy jednak do czynienia z niedokrwistością. Może być ona wywołana utratą krwi, niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego (tzw. niedokrwistość megaloblastyczna). Do niedokrwistości dochodzi też w przypadku oddziaływania różnorodnych czynników powodujących rozpad erytrocytów (mówimy wtedy o niedokrwistości hemolitycznej). Przyczyną niedokrwistości jest także niedobór żelaza lub inne przyczyny wtórne (ciąża, choroby nerek, nowotwory, choroby przewlekłe).

Krwinki białe (WBC, leukocyty)- komórki systemu odpornościowego, broniące organizm przed zakażeniami i nowotworami- do 6 roku życia: 5 12 tys. / mm, dorośli: 4 - 9 tys. / mm3
Wzrost ich liczby nazywamy leukocytozą, a spadek leukopenią. Podwyższenie może być spowodowane przyczynami fizjologicznymi (wysoka temperatura otoczenia, opalanie się na słońcu, ciąża, wysiłek fizyczny, stres) lub patologicznymi (stany zapalne narządów, uszkodzenia tkanek, zakażenia, zatrucia, nowotwory).

Hemoglobina (HGB) - obecne w niej żelazo ma odwracalną zdolność wiązania tlenu, dzięki czemu hemoglobina może go przenosić do komórek ciała- noworodki: 16 - 23 g / 100 ml, przedszkolaki: 11 - 14 g / 100 ml, uczniowie: 12 -16 g / 100 ml, kobiety: 12 -16 g / 100 ml, mężczyźni: 13 -17 g / 100 ml
Obniżenie poziomu hemoglobiny jest na ogół spowodowane niedokrwistością. Podwyższenie jest spowodowane odwodnieniem lub znacznym niedotlenieniem.

Hematokryt- określa zawartość krwinek czerwonych we krwi ( zależy od ilości i objętości krwinek czerwonych)- noworodki: 44 -70 %, dzieci 34 - 43 %, kobiety: 37 - 46 %, mężczyźni: 40 -54 %
Niski poziom jest spowodowany zazwyczaj niedokrwistością, wysoki poziom powodują: nadkrwistość, odwodnienie.

Płytki krwi( Trombocyty, PLT)-umożliwiają krzepnięcie krwi- 150 000 - 350 000 / mm
Z nadpłytkowością (trombocytozą) mamy do czynienia w przypadku różnych przewlekłych stanów zapalnych, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży, w przebiegu niektórych nowotworów. Zdarza się też tzw. nadpłytkowość samoistna. Częściej spotyka się małopłytkowość (trombocypenią) spowodowaną np. skutkami ubocznymi niektórych leków, niedoborami witaminy B12 lub kwasu foliowego, infekcjami, nowotworami i innymi chorobami.

Odczyn Biernackiego (OB, opad)- jest miarą szybkości opadania krwinek w krwi, do której dodano odczynnik zapobiegający krzepnięciu, wyrażoną w milimetrach- kobiety: 3 - 12 mm / po 1 godzinie, mężczyźni: 1 - 8 mm / po 1 godzinie
Chorobami powodującymi przekroczenie norm mogą być: stany zapalne (infekcyjne i nieinfekcyjne), nowotwory, choroby rozrostowe krwi (np. białaczki), choroby autoimmunologiczne i inne.

Cukier we krwi( glukoza )- jego poziom oznacza się głównie po to, by rozpoznać cukrzycę i ocenić skuteczność jej leczenia- 70 - 100 mg / 100 ml
Zmniejszenie może być wywołane przez nieprawidłowe odżywianie, upośledzenia przyswajania cukru, przy cukrzycy - źle dobrane leki, wynik wyższy niż 120 mg / 100 ml może oznaczać cukrzycę - trzeba powtórzyć badanie.

Kreatynina- jej ilość określa wydolność filtracyjną nerek- kobiety: 0,5 - 1 mg / 100 ml, mężczyźni: 0,7 - 1,2 mg / 100 ml
Zbyt wysoki poziom jest spowodowany niewydolnością nerek.

Cholesterol-jego ilość obrazuje zagrożenie miażdżycą, oznacza się go również w diagnostyce kamicy żółciowej- dzieci: 112 -225 mg / 100 ml, kobiety: 150 - 240 mg / 100 ml, mężczyźni: 150 - 220 mg / 100 ml( po 60 roku życia nieco więcej)
Wynik poniżej normy oznacza niedożywienie, zaburzenia przemiany materii, nadczynność tarczycy, wynik powyżej normy może być spowodowany przez niewłaściwa dietę, zastój żółci w drogach żółciowych, skłonności dziedziczne.

Trójglicerydy- ich zawartość pomaga ocenić ryzyko wystąpienia miażdżycy- dzieci: 30 - 150 mg / 100 ml, kobiety: 30 - 140 mg / 100 ml, mężczyźni: 40 -150 mg / 100 ml
Zbyt mała ilość spowodowana jest niedożywieniem lub niewydolnością wątroby, zbyt duża ilość cukrzycą, niedoczynnością tarczycy, przewlekłym alkoholizmem

Granulocyty obojętnochłonne (NEUT, neutrocyty)- dorośli: 50 - 70 % leukocytów
Ich zwiększenie obserwujemy w zakażeniach miejscowych i ogólnych, chorobach nowotworowych, hematologicznych, po urazach, krwotokach, zawałach, w chorobach metabolicznych, u palaczy oraz u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Spadek liczby neutrocytów występuje w zakażeniach grzybiczych, wirusowych (grypa, różyczka), bakteryjnych (gruźlica, dur, bruceloza), pierwotniakowych (np. malaria), w tosycznym uszkodzeniu szpiku kostnego, przy leczeniu cystostatykami.

Granulocyty kwasochłonne
(Eozynocyty, EOS)- dorośli 0 4 % leukocytów
Zwiększenie ich wartości wywołują choroby alergiczne, zakaźne, hematologiczne, pasożytnicze, astma oskrzelowa, a także katar sienny, łuszczyca, jak też zażywanie leków (np. penicyliny). Przyczyną spadku ich liczby mogą być zakażenia, dur brzuszny, czerwonka, posocznica, urazy, oparzenia, wysiłek fizyczny oraz działanie hormonów nadnerczowych.
Granulocyty zasadochłonne (Bazocyty, BASO)- dorośli: 0 - 1 % leukocytów
Ich liczba zwiększa się w stanach alergicznych, przy przewlekłej białaczce szpikowej, w przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego, wrzodziejących zapaleniach jelit, niedoczynności tarczycy, chorobie Hodgkina. Wynik poniżej normy może się pojawić w ostrych infekcjach, ostrej gorączce reumatycznej, nadczynności tarczycy, ostrym zapaleniu płuc, stresie.
Limfocyty (LYMPH)- noworodki: 15 - 50 5 leukocytów, niemowlęta: 45 -65 % leukocytów, dzieci: 35 -60 % leukocytów, dorośli: 25 - 40 % leukocytów
Ich liczba wzrasta w takich chorobach, jak krztusiec, chłoniaki, przewlekła białaczka limfatyczna, szpiczak mnogi, odra, świnka, gruźlica, kiła, różyczka, choroby immunologiczne. Natomiast spadek (pancytopenię) może wywołać stosowanie kortykosterydów, a także ciężkie zakażenia wirusowe.

źródło:
własne+informacje ogólnodostępne w internecie

myśle że taki artykuł przyda się, ale poczekam na opinie
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=14958Powered by WordPress, © Czekolada, kawa, ja